Typické aplikácie a významné referencie | Špeciálne strojárske súčiastky, lisovacie prvky

Typické aplikácie a významné referencie

Opravy motorov

Pri opravách motorov sa systém RECOIL už veľakrát osvedčil a patrí k základnému vybaveniu každého autoservisu.
Evidujeme už tisíce takto vykonaných opráv v rôznych autoservisoch:
Hlava motora, zapaľovacia sviečka, prevodovka, diferenciál, olejová vaňa, unášač kolesa, výfuk.
Mimoriadne rýchla je oprava strhnutého sviečkového závitu, pri ktorej sa používa špeciálny závitník s výstružníkom. Zvyšky poškodeného sviečkového závitu, vďaka výstružníku, nie je potrebné odvŕtavať !!! Pre automobily a motocykle existuje viacero veľkostí sviečkových závitníkov.

Opravy strojov

Poškodenie závitov na výrobných strojoch pomerne často spôsobuje ich odstávku . Následne dochádza k velkým finančným stratám. S pomocou technológie RECOIL sa doba odstávky strojov skráti na minimum. Toto je hlavný dôvod, prečo má opravárenská sada RECOIL ( s najčastejšie používaným sortimentom závitov ) svoje nezastupiteľné miesto v náraďovniach prevádzok.

Niektoré referencie

Vyššie uvedené príklady presvedčivo dokumentujú NAOZAJ VÝNIMOČNÚ KVALITU opráv, ktoré spĺnajú aj tie najvyššie kritéria.

Súčiastky a konštrukcie z ľahkých zliatín

Systém Recoil vo výraznej miere zvyšuje (pancieruje) pevnosť závitových spojov. Vďaka tomu je možné, už pri konštrukčnom návrhu, použiť menší počet závitových spojov, resp. ich menšie rozmery . RECOIL sa vynikajúco uplatňuje vo všetkých priemyselných odvetviach, ako sú napr. automobilový, letecký priemysel, elektrotechnika, priemysel plastických hmôt … Tu všade sa závitové vložky používajú už pri výrobe nových dielov.
Je prakticky skoro vylúčené, že sa takto pancierované závity v budúcnosti poškodia.
Pancierované závity svojou životnosťou prekonávaju životnosť samotných súciastok !!!

OPRAVY MOTOROV:

Pri opravách motorov sa systém RECOIL už veľakrát osvedčil a patrí k základnému vybaveniu každého autoservisu.
Evidujeme už tisíce takto vykonaných opráv v rôznych autoservisoch:
Hlava motora, zapaľovacia sviečka, prevodovka, diferenciál, olejová vaňa, unášač kolesa, výfuk.
Mimoriadne rýchla je oprava strhnutého sviečkového závitu, pri ktorej sa používa špeciálny závitník s výstružníkom.
Zvyšky poškodeného sviečkového závitu, vďaka výstružníku, nie je potrebné odvŕtavať !!!
Pre automobily a motocykle existuje viacero veľkostí sviečkových závitníkov.

OPRAVY STROJOV

Poškodenie závitov na výrobných strojoch pomerne často spôsobuje ich odstávku .
Následne dochádza k velkým finančným stratám.
S pomocou technológie RECOIL sa doba odstávky strojov skráti na minimum.
Toto je hlavný dôvod, prečo má opravárenská sada RECOIL ( s najčastejšie používaným sortimentom závitov ) svoje nezastupiteľné miesto v náraďovniach prevádzok.

NIEKTORÉ REFERENCIE:

 1. Kraft Foods, a.s. (bývalé Figaro) Bratislava.
  Generálna oprava hlavnej časti výrobnej linky (dávkovač roztopenej čokolády).
  Pomohli sme výrazne skrátiť odstávku výroby, čo prinieslo nemalý finančný efekt.
 2. Železničná spoločnosť, a. s, Bratislava. Vzorová – referenčná oprava.
  Oprava opotrebovaných otvorov prevodovky na upevnenie drápkového generátora.
  Oprava bola urobená pred 4-člennou odbornou komisiou.
  Po uplynutí trojmesačnej skúšobnej prevádzky komisia skonštatovala, že použitá technológia opravy je vhodná pre opravy opotrebovaných závitov na zariadeniach železničných koľajových vozidiel.
 3. SPP. Oprava plynovej turbíny o mimoriadne veľkom výkone.
  Boli použité špeciálne závitové vložky – typ Inconel ( pracovná teplota 650°C ) so zámkom.
  Varianta so zámkom navyše zabezpečuje vysokú odolnosť závitového spoja proti trvalej vibrácii.
 4. Tepelná elektráreň Zemianske Kostolany.
  Opakované generálne opravy lopatkových kolies drviča uhlia.
  Treba periodicky obnovovať samotné lopatky. Kolesá sa pri tejto operácii musia demontovať z hriadeľa.
  Pri demontáži sa pôvodne často stávalo, že sa strhli zapečené vnútorné závity.
  Na opravy boli použité vložky M42 – 3 x 84 mm. Dodali sme ich stovky kusov, bez jedinej reklamácie.
  Namáhanie vložiek je tepelné, vibračné, aj na oter uhoľným prachom.
  Čas pravidelnej údržby sa takto z 10 dní podarilo skrátiť na 2 dni.

Vyššie uvedené príklady presvedčivo dokumentujú NAOZAJ VÝNIMOČNÚ KVALITU opráv, ktoré spĺnajú aj tie najvyššie kritéria.

SÚČIASTKY A KONŠTRUKCIE Z ĽAHKÝCH ZLIATIN

Systém Recoil vo výraznej miere zvyšuje (pancieruje) pevnosť závitových spojov.
Vďaka tomu je možné, už pri konštrukčnom návrhu, použiť menší počet závitových spojov, resp. ich menšie rozmery .
RECOIL sa vynikajúco uplatňuje vo všetkých priemyselných odvetviach, ako sú napr. automobilový, letecký priemysel, elektrotechnika, priemysel plastických hmôt …
Tu všade sa závitové vložky používajú už pri výrobe nových dielov.
Je prakticky skoro vylúčené, že sa takto pancierované závity v budúcnosti poškodia.
Pancierované závity svojou životnosťou prekonávaju životnosť samotných súciastok !!!This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!