Servisná služba – opravy a odvŕtavanie závitov | Špeciálne strojárske súčiastky, lisovacie prvky

Servisná služba – opravy a odvŕtavanie závitov

  1. Opravy závitov a odvrtávanie zalomených žhavičov (žeraviacich sviečok).
    Nie je potrebná demontáž hlavy motora.
  2. Opravy závitov pre zapaľovacie sviečky bez demontáže hlavy motora.
  3. Odvrtávanie zalomených odvzdušňovacích skrutiek z brzdičov.
  4. Opravy veľmi namáhaných závitov pre hlavové skrutky v blokoch motorov.
  5. Opravy závitov na ťažšie dostupných miestach na motore s použitím špeciálneho náradia.
  6. Opravy všetkých typov závitov. Aj extrémne namáhaných.
  7. Opravy závitov s vysokými nárokmi na odolnosť voči vibráciam (turbíny).
  8. Opravy závitov s vysokými nárokmi na odolnosť voči teplu.

Ing. Ivor Petráš – špecialista na závity

mobil : 0903 769 524

ivor petras oprava zavitovThis is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!