Ako použiť recoil? | Špeciálne strojárske súčiastky, lisovacie prvky

Ako použiť recoil?

Systém pružných závitových vložiek RECOIL je nenahraditeľný všade tam, kde dochádza k poškodeniam vnútorných závitov, alebo v prípadoch, kde sú na závity kladené najvyššie nároky. Technológia RECOIL podstatne zvyšuje všetky kvalitatívne vlastnosti závitového spoja: únosnosť závitu, odolnosť voči opotrebeniu, možnosť korekcie drobných nepravidelností (napr. v skrutkovom závite).
Dá sa použiť nielen v nových výrobkoch, ale aj v servisnej činnosti, kde sa uplatní jej jednoduchosť a rýchlosť.
V nových výrobkoch možno práve vďaka zvýšenej pevnosti spoja zmenšiť jeho rozmer (napr. namiesto závitu M6 je možné použiť závit M5), čo privítajú najmä konštruktéri.
Závitové vložky RECOIL sú vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele s pevnosťou min. 1400 N/mm x mm, do ktorej sa prenáša zaťaženie zo skrutky. Vložka je optimálne usadená v lôžkovom závite, pričom svojou pružnosťou vytvára tlak na steny dielca. Dodatočné poistenie voči pootočeniu vložky nie je potrebné. V prípade, že spoj je vystavený vibráciám, možno použiť tiež závitovú vložku s poistným samosvorným účinkom.
Závity sa najčastejšie poškodia pri častej demontáži (opotrebovanie závitu), alebo pri extrémne vysokých pôsobiacich silách , často za súčasného účinku korózie (vytrhnutie závitu).

Závitové vložky RECOIL sú veľmi precízne vyhotovené z kvalitného nerezového drôtu kosoštvorcového prierezu. Drôt je následne zvinutý do tvaru pružnej špirály. Pretože priemer vložky je väčší ako priemer osadzovacieho závitu, vložka sa pri montáži stlačí; v osadzovacom závite sa preto svojou pružnosťou roztiahne a nie je teda potrebné žiadne jej ďaľšie istenie voči jej vyskrutkovaniu. Pretože vonkajší priemer vložky je väčší ako priemer pôvodného závitu, poskytuje vložkovaný závit väčšiu styčnú plochu s dielcom a tak i možnosť prenosu podstatne väčších síl do závitu.

PRACOVNÝ POSTUP :

90_otvrtanie 1. Vŕtanie :
Prevŕtame poškodený závit vrtákom doporučeného priemeru.
(pre závity zapaľovacích sviečok toto nie je potrebné)
2. Kontrola :
Presvedčíme sa o zhodnosti stúpania závitov skrutky a závitníka RECOIL.
90_narezanie 3. Rezanie závitu :
Vyrežeme lôžkový závit závitníkom RECOIL bežným postupom.
4. Nastavenie osadzovacieho nástrojčeka :
Posuvný krúžok upevníme v takej polohe, aby zahnutá časť závitovej vložky určená pre montáž, bola v polovici výšky drážky.
90_vtocenie 5. Montáž :
Závitovú vložku vtočíme do lôžkového závitu. Koniec vložky má byť zapustený o 1/4 až 1/2 otáčky pod styčnú rovinu opravovanej súčiastky.
Vložkou otáčame vždy v smere hodinových ručičiek.
90_odlomenie 6. Odlomenie zahnutej časti vložky :
Zahnutú časť vložky po montáži už nepotrebujeme. Môžeme ju ľahko odstrániť. Osadzovací nástroj povytiahneme, otočíme o 90 stupňov a prudko naň udrieme. Zahnutá časť vložky sa úderom odlomí vo svojom záreze. Pri menších priemeroch použijeme na odlomenie oceľovú tyčku, ktorá je súčasťou súpravy. Pri väčších priemeroch, ako aj pri jemných stúpaniach závitov zahnutú časť vložky vytiahneme špicatými kliešťami; t. j. bez úderu.

AKO PRACUJE RECOIL :

Závitové vložky RECOIL sú precízne zhotovené z vysokokvalitného nerezového drôtu s kosodĺžnikovým prierezom. Vložku tvorí pružná špirála, ktorá sa pri vtočení do otvoru roztiahne a tým dokonale zafixuje. Vnútorný obvod špirály vytvorí dokonalý a odolný závit pre skrutku. Pretože styčná plocha špirály s materiálom je väčšia, pevnosť spoja s vložkou RECOIL je podstatne vyššia, ako u pôvodného závitu.
Priemer skrutky pritom zostáva nezmenený.This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!