Joga v dennom živote: Pokojná myseľ je zdrojom šťastia | Špeciálne strojárske súčiastky, lisovacie prvky

Joga v dennom živote: Pokojná myseľ je zdrojom šťastia

Podpora športu a pohybu je tiež súčasťou našich projektov pomoci.

V tento rok sme podporili aj OZ Joga v dennom živote s poslaním rozvoja psychického, fyzického a duševného zdravia.

,,Kurzy sú vhodné pre ľudí všetkých vekových kategórií, začiatočníkov i pokročilých. Ako aj kurzy so zameraním na bolesti chrbta a kĺbov, relaxačné, meditačné a dychové cvičenia.

Meditácia sebapoznávaním je základnou súčasťou Systému Joga v dennom živote. Podobne ako ásany a pránajáma aj koncentračné a meditačné cvičenia majú v tomto systéme svoju postupnosť.

Technika meditácie sebapoznávaním prispieva k rozvoju sebapoznania a sebakontroly, k rozvoju našej osobnosti s cieľom zažiť a uskutočniť v nej Božské Ja (átma). Takýto vysoký cieľ však nemôžeme dosiahnuť zo dňa na deň. Vyžaduje to sebadisciplínu, stále cvičenie a vedenie Majstrom, duchovným učiteľom.

Meditácia sebapoznávaním začína otázkou: „Aký/aká som?“, aby sme nakoniec našli odpoveď na základnú otázku nášho bytia:„Kto som?“ " (Joga v dennom živote, 2018).

Typy kurzov: https://jogavdennomzivote.sk/typy-kurzov
Kde sa cvičí? https://jogavdennomzivote.sk/lokality

https://jogavdennomzivote.sk/
https://www.facebook.com/jogavdennomzivote/This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!