Ako vnímame ľudí bez domova? | Špeciálne strojárske súčiastky, lisovacie prvky

Ako vnímame ľudí bez domova?

Aj vy niekedy prejdete okolo žobrajúceho pána na námestí a pomyslíte si, že prečo tu tento človek žobre, prečo nejde pracovať? Prečo nerobí niečo užitočné a len tu celý deň posedáva? Peniaze mu nedám, však aj tak by ich minul na alkohol a cigarety.

Úprimne aj mňa už niekedy niečo podobné napadlo, a tak som to riešila tak, že niektorým som peniaze dala a iným nie. Sama som si nebola istá, čo je správne urobiť. Niekoľkokrát ma aj jeden už teraz nebohý bezdomovec Palo pozdravil a ja som zas nevedela ako mám reagovať. Jednoducho mi bolo vždy hovorené, s takými ľuďmi sa nebav, akurát budeš mať s nimi problémy.

Postupne som si však vo svojom vnútri stále viac uvedomávala, že nikto si predsa život na ulici bez domova len tak sám nevyberá. Po nejakom čase mi však prišlo, že ľuďom bez domova treba nejako pomáhať. Každý z nás môže byť šťastný, že máme strechu nad hlavou a neriešime žiadne existenčné problémy. Niektorí však to šťastie nemali a nebola to vždy ich chyba ako dopadli.

Nakoniec som mala možnosť stretnúť sa so skvelými ľuďmi z OZ Vagus. Prečo ma takéto stretnutie zaujímalo? Nakoľko podporujeme rôzne filantropické projekty, som vždy najradšej keď osobne stretnem ľudí, ktorí sa na aktivitách združenia podieľajú. Osobný prístup mi umožňuje lepší pohľad na situácie, do ktorých sa veľa ľudí v núdzi denne dostáva. Takto môžem aspoň čiastočne pochopiť aké to môže byť žiť bez domova.

Najskôr som sa stretla s ľuďmi z OZ Vagus v Deň otvorených dverí v Novej Cvernovke, kde ma zoznámili s projektom Housing first Cverna. Tento projekt je jedinečný v tom, že poskytuje reálny a bezpečný domov pre niekoľko ľudí, pričom si platia mesačne zvýhodnený prenájom. Po čase sa ukáže ako sa boli schopní zaradiť opäť do spoločnosti. Domnievam sa, že takýto projekt nám naozaj lepšie pomôže pochopiť integráciu ľudí bez domova do spoločnosti.

Predsa len viete si predstaviť, že nemáte kde bývať, bojíte sa o svoje veci, nemáte žiadne istoty, nemáte sa kde osprchovať, oprať si veci, prípadne ste chorý alebo zranený na ulici? Bez platenia zdravotného poistenia vás nikto neošetrí, ste úplne na kraji spoločnosti, nikto sa o vás nezaujíma, nemáte prístup k informáciam a k internetu, neviete ani ako a kde si vybaviť nový občiansky preukaz. Ešte šťastie, že existuje denné centrum Domec, ktoré môže v týchto prípadoch pomôcť.

Ako si človek v tomto prostredí a v týchto podmienkach môže hľadať prácu?

Z toho dôvodu ak budete nabudúce premýšľať ako by ste mohli pomôcť tomu vášmu priateľovi bez domova, prispejte radšej na OZ Vagus s požiadavkou, že darovanou sumou chcete pomôcť konkrétnemu človeku. Oni už potom budú vedieť, čo najviac potrebuje.

Ďakujem ešte raz celému kolektívu OZ Vagus za možnosť nahliadnuť do ich každodennej reality.

Prekvapením bolo pre mňa to, že teraz ma veľa ľudí, ktorí chodia do denného centra Domec a stretli sme sa tam raz pri podávaní obeda začalo na Račianskom mýte zdraviťJ Však povedzme si nakoniec, všetci sme ľudia a všetci sme si rovní.

Tento článok bol napísaný v spolupráci s OZ Vagus.Tento obsah sa môže kopírovať a šíriť ďalej len v nezmenenej podobe.

Autor: Mgr. Denisa Petrášová (marketing and philantropy manager, IMP Kontakt spol. s r.o.)

Fotografie č. 1- 4, Projekt Housing First Cverna, projekt Domec, zbierka šatstva, OZ Vagus, 2018This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!