Pomoc týraným ženám a deťom | Špeciálne strojárske súčiastky, lisovacie prvky

Pomoc týraným ženám a deťom

Podpora združenia Subitis Auxilium


Združenie Subitis Auxilium pomáha týraným ženám a deťom. Snažia sa o prevenciu násilia v spoločnosti a pomáhajú osobám ktoré sa ocitli v spletí násilia, aby takáto osoba mohla ďalej vykročiť do života bez násilia a začať plnohodnotný život.
Tento cieľ sa snažia splniť prevenciou a prednáškami. Ak sa už násilie objavilo v živote človeka či už sa jedná o ženu alebo dieťa, je potrebné násilie potlačiť alebo úplné vytlačiť zo života obete (Zruženie Subitis Auxilium, 2019).


Časť poslaného príspevku (300€) sa použije na zakúpenie pračky pre združenie, ktoré ju požičia svojej klientke, ktorej jej nízky príjem neumožňuje kúpu práčky.


Druhá časť príspevku (200€) sa použije na kúpu potravín a drogérie klientke č. 2 (onkologický pacient), ktorá prišla o byt po exekúcii (dlhy jej manžela).


„Manželstvo je reťaz, ku ktorej sa srdce nikdy nesmie pripútať násilím.“ Molière


Združeniu sme poslali 500 €.

Obrázok, www.subitisauxilium.eu, 2019This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!