Fakturačné údaje | Špeciálne strojárske súčiastky, lisovacie prvky

Fakturačné údaje

IMP KONTAKT spol. s r.o.
Ferdiša Kostku 1
841 05 Bratislava
Slovenská republika

IČO : 35 707 950
DIČ : 2020217617
IČ pre DPH : SK2020217617

OR : Okresný súd Bratislava, oddiel Sro, vložka č.13764/B

Názov: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Sídlo: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika
Obchodné miesto: Saratovská 6/B, 841 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 251 336
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka číslo 2310/B
Mena: EUR
Číslo účtu: 128 272 5003 / 1111
IBAN: SK65 1111 0000 0012 8272 5003
SWIFT CODE: UNCRSKBX

Ohľadom fakturácie prosím kontaktujte nás na faktury@impkontakt.sk.

Telefonický kontakt: +421 2 60 20 20 70
E-Mail: faktury@impkontakt.skThis is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!