Unie nevidomých a slabozrakých Slovenska | Speciální strojírenské součástky, lisovací prvky

Unie nevidomých a slabozrakých Slovenska

unia-nevidiacich

Unie nevidomých a slabozrakých Slovenska

Slovak Blind and Partially Sighted Union

Sekulská 1 tel.: +421/2/692 03 420

842 50 Bratislava +421/2/692 03 430

Slovenská republika fax: +421/2/692 03 447

IČO: 00683876 e-mail: unss@unss.sk

DIČ: 2020804731 web: www.unss.sk

O nás

Unie nevidomých a slabozrakých Slovenska je občanské sdružení, spojující nevidomé a slabozraké lidi, jejich příznivců, přátel a rodiče dětí se zrakovým postižením. ÚNSS má 3 930 členů sdružených v 66 základních organizacích na celém území Slovenska. Své služby, poradenství a aktivity poskytuje všem lidem se zrakovým postižením, kteří o ně projeví zájem, na 8 krajských střediscích a 60 poradenských místech. ÚNSS byla založena v roce 1990; práva a zájmy nevidomých a slabozrakých na Slovensku obhajuje již 25 let.

Poslání ÚNSS

  • obhajoba zájmů lidí se zrakovým postižením zaměřena na vytváření rovných příležitostí a realizaci pozitivních opatření na překonávání a kompenzaci důsledků zrakového postižení
  • aktivizace lidí se zrakovým postižením a vytváření podmínek pro rozvoj vlastních dovedností a znalostí na překonávání důsledků zrakového postižení a přípravu na plnohodnotný a integrovaný život
  • všestranné působení na veřejnost a informování o problémech a schopnostech lidí se zrakovým postižením s cílem, aby jejich společnost vnímala jako svou přirozenou součást
  • poskytování specializovaného sociálního poradenství, provádění sociální prevence a sociální rehabilitace a poskytování sociálních a dalších služeb nevidomým a slabozrakým

Zdravé oči už ve školce (projekt, jehož realizaci podpořila společnost IMP Kontakt)

Jde o screeningové měření bezdotykovým přístrojem Plusoptix, které dělá ÚNSS v mateřských školách. S vysokou mírou spolehlivosti odhalí existující nebo začínající vývojové poruchy zraku dětí. Ukazuje se, že až 19% školkařů může mít problém se zdravím oček. Nebýt této prevence, astigmatismus, tupozrakost či šilhavost by u nich oční lékař odhalil až ve školním věku.

Odborným garantem projektu je Marta Ondrejková, hlavní odbornice Ministerstva zdravotnictví ČR v oboru oftalmologie. Ambasadorkou projektu je moderátorka Aneta Parišková, máma tři syny v předškolním věku.

Čím později jsou vývojové poruchy zraku odhaleno, tím se snižuje šance na jejich úplné odstranění. Následky mohou přetrvávat během celého života. Autorefraktometer Plusoptix tomu pomůže zabránit.

Co je Plusoptix?

  • autorefraktometer, celosvětově uznávaný přístroj na vyšetření zraku u dětí
  • neinvazivní bezdotykové a bezbolestné vyšetření
  • vyšetření nemá žádné vedlejší účinky a žádné negativní následky na zdraví dítěte
  • binokulární měření (obě oči se vyšetřují současně)
  • vyšetření trvá pouze několik sekund

Podle evropských studií 18-20% dětí nevidí dobře. Ale jen 5-8% bylo již na prohlídce u oftalmologa. Zrak patří mezi nejdůležitější smysly vnímání. 80% všech informací prochází přes oči. Dítě neví odhadnout, zda mu tento smysl funguje - neví, co znamená "špatně vidět". Chybí mu srovnání a navíc - špatné vidění nebolí. Děti mohou vyrovnat oční poruchy až do 4 - 5 dioptrií aniž to někdo zpozoroval.

Vyšetření je zaměřeno na odhalení těchto zrakových poruch: Dalekozrakost (hyperopie): děti vidí relativně dobře do dálky, ale mají problémy s viděním do blízka Krátkozrakost (myopie): děti vědí zrakem rozlišovat do blízka, ale na dálku se jim jeví předměty neostře Astigmatismus: rohovka je nepravidelně zaoblená (šilhání): jedno nebo i obě oči mají špatné postavení kvůli určité oční poruše nebo slabým očním svalem. Je to víc, než chyba krásy. Amblyopie (tupozrakost): podvědomé potlačování méně kvalitního vjemu v hůře vidící oku, aby se eliminoval jeho rušivý vliv na vnímání lépe vidoucím okem. Jde o nedostatečné rozvinutí binokulárního vidění (vidění oběma očima), které je způsobeno rozdílem zrakové ostrosti pravého a levého oka - anizometropiou. Více informací o projektu na hlavní stránce www.unss.sk pod bannerem Zdravé oči už ve školce.

Pro ÚNSS je náročné realizovat takový projekt - na tento druh preventivní práce neexistuje přímá státní nebo samosprávná podpora, grantové možnosti institucionální pomoci jsou omezené. Za každou sponzorskou zda dárcovskou pomoc je ÚNSS vděčná. I díky ní může pomoci zachránit zrak tím nejzranitelnějším - dětem. I proto upřímně děkujeme společnosti IMP Kontakt za podporu projektu a jeho cílů.

Kontakt: Ivana Potočňáková, manažerka pro fundraising, +421 911 340 456, potocnakova@unss.sk

Společnost IMP Kontakt podpořila projekt Zdravé oči už ve školce v letech 2014 a 2015.
This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!