Lesoochranárske seskupení VLK | Speciální strojírenské součástky, lisovací prvky

Lesoochranárske seskupení VLK

Ochrana přírody Slovenska byla pro nás vždy velmi důležitá. Naštěstí máme na Slovensku sdružení, které se touto ochranou přírody a zvířat zabývá již od roku 1993. Naše krásné lesy potřebují naši ochranu před těmi, kterým nevadí, když se kácejí lesy, které by měly být zákonem chráněny. Stanoviště lesa jsou součástí naší země, plní tam svou roli a my opravdu nechceme dopustit, aby je už další generace Slováků nezažili.

Sdružení Vlk jsme darovali finanční částku 500 € na koupi deseti stromů do přírodní rezervace vlastněné právě tímto sdružením. Jeden takový strom stojí 50 €. Věříme, že se tato rezervace bude pouze zvětšovat. Právě taková místa jsou pak jediné, kde má příroda a také zvířata opravdu klid od vnějších zásahů člověka.

Více o projektu naleznete zde: http://www.wolf.sk/sk/kup-si-svoj-strom/kup-si-svoj-strom-zachranis-les

Výsledky práce združenia Vlk hovoria samé za seba:

,,Od roku 1993, kedy vzniklo Lesoochranárske zoskupenie VLK ako občianske združenie, systematicky pracujeme na naplnení našej filozofie, ktorou je záchrana prirodzených lesov. Keďže u nás neexistujú chránené územia, z ktorých je vylúčená ľudská činnosť, vytvárame sieť prísne chránených území pod názvom Evolučné lesy®. V týchto rezerváciách alebo iných prísne chránených zónach majú rastliny a zvieratá možnosť žiť svoj riadny a nerušený život bez zásahu človeka. Našimi prioritami je kupovanie lesov a vytváranie súkromných bezzásahových rezervácií, navrhujeme vyhlásenie nových a rozšírenie existujúcich rezervácií, odhaľujeme krádeže a nelegálne činnosti v lesoch, priamo v teréne zastavujeme ťažbu zvyškov najkrajších lesov. Podieľame sa na zmenách legislatívy, kde sústavne presadzujeme skutočnú ochranu našich lesov a šeliem. Vydali sme množstvo kníh s tematikou hlbokej ekológie a aj pomocou nášho Zavýjania, letákov, terénnych pobytov v lesoch, akcií, prednášok a konferencií sme rozšírili vedomie a poznatky verejnosti o dôležitosti prirodzených ekosystémov.

Výsledky práce sdružení Vlk mluví samy za sebe:

,,Od roku 1993, kdy vzniklo Lesoochranárske seskupení VLK jako občanské sdružení, systematicky pracujeme na naplnění naší filozofie, kterou je záchrana přirozených lesů. Protože u nás neexistují chráněná území, z nichž je vyloučena lidská činnost, vytváříme síť přísně chráněných území pod názvem Evoluční lesy®. V těchto rezervacích nebo jiných přísně chráněných zónách mají rostliny a zvířata možnost žít svůj řádný a nerušený život bez zásahu člověka. Našimi prioritami je kupování lesů a vytváření soukromých bezzásahových rezervací, navrhujeme prohlášení nových a rozšíření stávajících rezervací, odhalujeme krádeže a nelegální činnosti v lesích, přímo v terénu zastavujeme těžbu zbytků nejkrásnějších lesů. Podílíme se na změnách legislativy, kde soustavně prosazujeme skutečnou ochranu našich lesů a šelem. Vydali jsme množství knih s tématikou hluboké ekologie a také pomocí našeho vytí, letáků, terénních pobytů v lesích, akcí, přednášek a konferencí jsme rozšířili vědomí a poznatky veřejnosti o důležitosti přirozených ekosystémů.

Mezi naše úspěchy můžeme zařadit zejména:

Přírodní rezervace:

Vlčia

Soukromá přírodní rezervace Vlčí má rozlohu 21,24 ha a nachází se v Prešovském kraji v pohoří Čergov, v katastru obce Olejnik v pramenné oblasti říčky Ľutinka. Původně patřil les soukromému majiteli, od něhož VLK les odkoupil. Částku potřebnou ke koupi lesa - 3,2 milionu korun, se podařilo získat sbírkou Kup si svůj strom mezi občany z 18-ti zemí celého světa. VLK je majitelem lesa již od roku 1998 a od té doby se v tomto lese nezasahuje: netěží se tam dřevo, nesedne stromy, nevytahují se mrtvé kmeny a v lese se nepůlit. Les se nachází v závěru doliny Jarabinčík v mikropovodí řeky Ľutinky, geologickým podkladem je paleogenního flys. V nižších polohách lesa převládá jedlová bučina, na podhřebenový svazích buková javorina a v závěru buková javorina omezeného vzrůstu. Převládajícími dřevinami jsou buk, javor horský a jedle, přimíchán je javor mléčný, jilm, bříza, vzácná vrba slezská a v podhrebňovej části se vyskytuje i jeřáb ptačí. Celkový počet stromů s průměrem větším než 70 mm je podle měření znalce přesně 11 548.

Dravce:

Za roky naší činnosti jsme zachránili stovky životů nevinných medvědů, vlků i dalších dravců z řad šelem i ptáků, lovených pro nedostatek uvědomění si souvislostí složitého fungování přírody, kvůli ignorování základních principů soužití se šelmami a v neposlední řadě i pro peníze.

Legislativa:

Prosadili jsme mnoho pozitivních legislativních úprav, které umožňují lepší kontrolu hospodaření v lesích a zabraňují jejich devastaci.

Zásadní změny:

  • zákaz holosečí
  • zákaz stahování dřeva potoky
  • účastenství nevládních organizací v řízeních (Lesoochranárske seskupení Vlk, 2017)

Jak může pomoci každý z nás? http://www.wolf.sk/sk/ako-pomoct


Zdroj obrázku: Designed by Freepik
This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!