Dětský domov Studienka | Speciální strojírenské součástky, lisovací prvky

Dětský domov Studienka

"Dětský domov Studienka je jediným a nejstarším zařízením svého druhu v Bratislavě. Od svého vzniku v roce 1951 prošlo několika organizačními změnami. Nejprve to byl Kojenecký ústav a byly v něm umístěny děti do věku jednoho roku. Později zařízení patřilo pod Ústav národního zdraví města Bratislavy a byly zde děti do tří let. zařízení mělo standardní zdravotnický charakter. Od 1.1.1997 zařízení prošlo pod resort Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR av roce 1998 se změnil název zařízení na Dětský domov a domov sociálních služeb pro děti Studienka, s celkovou kapacitou 85 míst. Od roku 2004, podle zákona je zřizovatelem Úřad práce, sociálních věcí a rodiny v Bratislavě. Ostatní zákon o sociálně právní ochraně dětí a sociální kuratelou č. 305/2005 nám ukládá přijímat jen děti s nařízenou ústavní výchovou, kromě těchto organizačních změn prochází dětský domov i procesem transformace. Cílem trans formace je vytvořit moderní polyfunkční zařízení poskytující všestrannou péči dětem, které z jakýchkoliv důvodů žijí mimo své biologické rodiny. Personální struktura domova je dána potřebami dětí. Celou přímou činnost s dětmi zajišťuje odborný personál - zdravotní sestry, psycholožky, vychovatelé, sociální pracovnice a profesionální rodiče" (OZ Studienka, 2016).

IMP Kontakt věnovalo dětskému domovu Studienka v roce 2015: 400 €.

Název sdružení : STUDIENKA

Forma: Občianske združenie

Adresa: Röntgenova 6, 851 01 Bratislava

Kontakt : +421 2 / 67 20 94 22 (O. Šuláková), +421 907 779 729 (S. Halašová)

IČO : 31817955

Číslo účtu: 1674464551/0200
This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!