Filantropia IMP Kontakt spol. s r.o. v roku 2016

Veríme, že každá firma by mala pomáhať,a tým vrátiť do spoločnosti časť toho, čo dostala.


Zoznam projektov, ktorými sme pomohli v roku 2016:


1. Detský domov Studienka

2. OZ Šanca pre nechcených (pomoc opusteným matkám a ich deťom, pomoc dôchodcom)

3. Podpora športu (náš kolega T. Nagy a cykloklub Vlkanova)

4. OZ Trenčianske labky

5. OZ Záchranný koráb

6. OZ Združenie ochrancov a priateľov zvierat

7. OZ Psíci na východnom Slovensku

8. Podpora 2 rodín na Filipínach (časť Luzon), Uwe Mangold nadácia

9. Charitas (Spišská katolícka charita): 2 diagnostické prístroje

10. OZ Florián (dobrovoľní hasiči)

11. OZ Zatúlaný chlpáčik

12. OZ Strážni anjeli


filipiny19


filipiny15