Spolupráca so strednou odbornou školou strojníckou, Bánovce nad Bebravou

Školu sme podporili vzorkami normovaných dielov Elesa+Ganter.

Ako sme sa dozvedeli od pani Ing. Zuzany Grešovej, tak na škole majú naozaj veľa šikovných žiakov, ktorí vyhrávajú rôzne súťaže (napr. naposledy celoštátna súťaž modelovania s podporou digitálnych technológií, 3D tlač, získané 2. miesto- Peter Antala, súťaž Strojár- Inovátor, Filip Poštrk- projekt Stirlingov motor, cena dekana).

Verím, že naša spolupráca bude ešte pokračovať, pretože práve kvalitné vzdelávanie žiakov je prvoradé nielen pre všetkých zamestnávateľov na Slovensku, ale aj pre ďalšie generácie úspešných Slovákov.


Link na Strednú odbornú školu strojnícku:
https://spsbn.edupage.org/
https://www.facebook.com/SOSSBNB