Podpora detí z Kene, mesto Mtwapa: Tyron, Munga, Mody, Judis a Brighton

V tomto roku sme začali okrem Irine a Agnes podporovať dlhodobo ešte aj ďalších 5 detí. Všetky tieto deti pochádzajú z veľmi chudobných pomerov z Kene. Ich rodičia sú väčšinou rybári a ich otcovia vedia zarobiť 5 eur za deň, zatiaľ čo ich mamy zarobia 2-3 eurá denne. Kazdé dieťa bude mať od nás trvalý príkaz na 20 eur mesačne, čo im zaručí stravu, lieky a možnosť začať chodiť do škôlky alebo do školy.

Sme veľmi radi, že vďaka naším zákazníkom môžeme robiť tento svet lepším.

Meno: Tyron Yaa

Rok narodenia: 2012, 6 rokov

Sociálna situácia:

Tyron žije v ronakej dedinke ako Judis a Mody. V podstate sú vzdialení príbuzní. Spôsob života ako aj miera biedy je rovnaká. Tyron nemá súrodencov a navštevuje 1. ročník ZŠ. Je to veselý a spontánny chlapček, ktorý sa zaujíma o všetko naokolo.

Apríl 2018

Tyron tak ako vštky deti dostal potravinovú pomoc: 20 kg trvanlivých potravín (ryža, fazuľa, kukuričná múka, pšenicčná múka a cukor). Okrem toho dostal vitamíny a hygienické potreby ( mydlo, zubnú kefku a pastu a prášok na pranie). Už sa pre neho šije nová školská uniforma

Meno: Munga Juma

Rok narodenia: 2010, 8 rokov

Sociálna situácia:

Všetky deti, ktoré zaraďujeme do programu pochádzajú z tých najchudobnejších pomerov a žijú v podstate rovnaký životný štýl. Osudy detí sú odlišné iba počtom súrodencom, a tým, či dieťa žije s oboma rodičmi, alebo len s matkou, prípadne u tety či starkej. Život v tých najchudobnejších komunitách je náročný a každý deň je boj o prežite a aspoň o tanier jedla denne. Vo fotogalérii môžete vidieť v akých podmienkach žijú deti, ktoré zaraďujeme do programu - na fotografii je pohľad na dedinku, samotný domček, "posteľ a kuchyňu".

Munga so svojimi rodičmi a 1 súrodencom žije v zálive mesta Mtwapa. Rodina obýva hlinený domček pozostávajúci z jednej izbičky, ktorý je pokrytý palmovými listami. Rodina pochádza z kmeňa Giriama a stále žije viac menej pôvodným spôsobom života a dodržiava tradície. Žijú v nesmiernej biede. Pôvodom je rodina rybárskou rodinou a po celé generácie ich rybolov dokázal uživiť. Toto povolanie si predávali z generácie na generáciu. V súčastnosti "vďaka" viacerým negatívnym faktorom rybolov rodiny nedokáže už viac uživiť, čo uvrhlo rodiny, ktoré jednak nič iné nevedia ale ani nemajú možnosť zarobiť si iným spôsobom do príšernej biedy. Rybári dnes musia plávať hlboko na more, riskujú svoje životy a späť sa vracajú s pár rybami, ktoré vystačia akurát tak pre ich vlastnú obživu. Vody v oblasti sú vylovované medzinárodnými spoločnosťami a časť územia vláda vyhlásila za národný park, kde lovenie znamená väzenie. Otcovia rodín nezriedka skončia aj na dva roky vo väzení, keď ich vietor zaveje s ich malou loďkou, vyrobenou z kmeňa palmy práve na chránené územie. Rodiny stratili nielen príjem a obživu ale aj nádej. Otcovia sa snažia zamestnať v neďalekom meste, čo je náročné, pretože často viac ako polovicu platu precestujú. Denná mzda muža je okolo 5 eur a ženy okolo 2 - 3 eura, pričom ceny základných potravín su porovnateľné s cenami u nás. Napríklad 1 kg ryže, či fazule a 1 l mlieka stojí cca 1 euro. Rodiny tak ráno majú čierny čaj bez cukru, na obed nič a na večeru kukuričnú kašu s rybou alebo niečím ako naša kapusta či špenát. Situácia v oblasti spôsobila nielen hlad a podvýživu, čím sú postihnuté najviac deti ale aj to, že rodiny nemajú financie na to, aby deťom uhradili školné, kúpili uniformu či školské pomôcky a tak deti z chudobných rodín zostávajú doma a množstvo z nich ešte aj 13 rokoch nikdy nesedeli v školských laviciach. Pri pravidelných návštevách v rodine monitorujeme hlavne zdravotný stav dieťaťa, dochádzku do školy, či škôlky (absolvovanie 3 rokov v škôlke je povinné pred nástupom do školy), ale aj sociálnu situáciu v rodine, aby sme mohli v prípade potreby zahájiť rýchlu intervenciu. Informácie a fotografie v zóne aktualizujeme cca raz za 6 mesiacov.

Munga navštevuje 1. roč ZŠ

Africké deti chodia do školy veľmi radi, ale bohužiaľ ich domáce podmienky na štúdium sú limitované - nemajú svetlo, ani stôl a navyše rodičia im s úlohami nevedia pomôcť, preto sú výsledky častokrát nie úplne také aká je skutočná kapacita dieťaťa. Nezabúdajme však, že cieľom programu je to, aby deti v núdzi získali základné vzdelanie a neboli negramotné ako ich rodičia.

Deti motivujeme k štúdiu a rodičov k tomu, aby sa ubezpečili, že sú deti v škole. Podmienkou zaradenia dieťaťa do programu, je školská dochádzka. Takto sa nám podarilo dostať a udržať v škole stovky detí, ktorých nevzdelaní rodičia nepovažovali vzdelanie za prioritné. Úspech je to, že dieťa sedí v školskej lavici a to sa nám spoločnými silami s Vami darí.

Apríl 2018

Munga dostal potravinovú pomoc: 20 kg trvanlivých potravín (ryža, fazuľa, kukuričná múka, pšenicčná múka a cukor). Okrem toho dostal vitamíny a hygienické potreby ( mydlo, zubnú kefku a pastu a prášok na pranie). Už sa pre neho šije nová školská uniforma, ktorá je povinná nielen na školách, ale aj v škôlkach.

Meno: Mohammed Dida, prezývka Mody

Rok narodenia: 2014, 4 roky

Sociálna situácia

Mohammed, doma ho volajú Mody žije v ronakej dedinke ako Judis a Tyron. V podstate sú vzdialení príbuzní. Spôsob života ako aj miera biedy je rovnaká. Mody má 1 súrodenca a zaradili sme ho do škôlky, nakolko absolvovanie škôlky je povinné pred nástupom do školy. Nastúpil do 1. roč MŠ.

Apríl 2018

Tyrona tak ako vštky deti dostal potravinovú pomoc: 20 kg trvanlivých potravín (ryža, fazuľa, kukuričná múka, pšenicčná múka a cukor). Okrem toho dostal vitamíny a hygienické potreby ( mydlo, zubnú kefku a pastu a prášok na pranie). Už sa pre neho šije nová školská uniforma.

Meno: Judis Kaingu

Rok narodenia: 2011, 7 rokov

Judis so svojimi rodičmi a 2 súrodencami žije v zálive mesta Mtwapa. Rodina obýva hlinený domček pozostávajúci z jednej izbičky, ktorý je pokrytý palmovými listami.

Meno: Brighton Rogers

Rok narodenia: 2014, 4 roky

Brighton so svojimi rodičmi a 1 súrodencom žije v zálive mesta Mtwapa. Rodina obýva hlinený domček pozostávajúci z jednej izbičky, ktorý je pokrytý palmovými listami.