Obchodné podmienky pre SR | Špeciálne strojárske súčiastky, lisovacie prvky

Obchodné podmienky pre SR

1. OBJEDNÁVKA TOVARU

Objednávku tovaru akceptujeme iba v písomnej forme (e-mail,fax). Telefonicky je možné, vo výnimočných prípadoch, dočasne zarezervovať tovar, kým nedostaneme písomnú objednávku. Objednávku tovaru akceptujeme zaslaním potvrdenia objednávky (e-mail,fax). V potvrdení je uvedená cena tovaru, množstvo, dodacia lehota, prípadne ďalšie dôležité informácie. V niektorých prípadoch požadujeme potvrdenie od zákazníka, že akceptuje naše dodacie podmienky (min. objednávacie množstvo, dlhá dodacia lehota atď.) Objednávky prijaté do 12:00 budú spracované prednostne.

Postup dopytovania/objednania tovaru

Tovar si u nás môžete objednať alebo dopytovať e-mailom.
Dopytovanie cien a dodacieho termínu je možné aj priamo cez formulár cenovej ponuky na našej
hlavnej stránke www.impkontakt.sk

Určite nám nezabudnite prosím do dopytu/objednávky napísať:

  • - Vaše meno a názov firmy
  • - Telefónne číslo
  • - CELÉ OZNAČENIE produktu
  • - IČO a DIČ
  • - Adresu dodania tovaru

Príklad potvrdenej objednávky v pdf. súbore: potvrdenie_objednavky_vzor.pdf

V prípade, že potrebujete vedieť
cenu tovaru, termín dodania a ďalšie informácie môžete požiadať o vypracovanie
cenovej ponuky (e-mailom alebo cez formulár na našej webovej stránke).

Odpoveď dostanete väčšinou do jedného dňa.

Príklad cenovej ponuky v pdf. súbore: cp_vzor.pdf

Termín dodania potvrdíme buď hneď po
jej prijatí, alebo po potvrdení termínu našim dodávateľom – obyčajne do jedného
prac.dňa.

2. CENA

Cenu tovaru uvádzame na faktúre, v cenovej ponuke a pri potvrdení objednávky.
Základná cena platí pre jednotkové množstvo. Na túto cenu poskytujeme rabat. Ten závisí od rôznych faktorov (množstvo, tovarová skupina, platobná disciplína, konkurenčná cena, spôsob prepravy a ďalšie). Stabilní zákazníci majú fixované rabaty, pre jednotlivé tovarové skupiny, na základe obratu v predchádzajúcom období. Rabat je možné zvyšovať na základe množstva, konkurenčných cien, dlhodobej spolupráce atď. Oddelenie odbytu je oprávnené upravovať rabat na základe doplňujúcich informácii od zákazníkov. V zvláštnych prípadoch oddelenie odbytu zvykne zákazníkom ponúknuť špeciálnu cenu. O cenách je oddelenie odbytu so zákazníkom vždy ochotné diskutovať. Našim cieľom je, aby bola spokojnosť na obidvoch stranách.

3. TERMÍN DODANIA

Termín dodania tovaru je uvedený v cenovej ponuke, alebo pri potvrdení objednávky. Pri tovare, ktorý máme na sklade, môžeme garantovať dodaciu lehotu. V ostatných prípadoch sme nútení sa spoľahnúť na korektnosť informácie od našich dodávateľov.
Uvedený dodací termín považujeme za predbežný, môže sa zmeniť na základe nových skutočností. Vo väčšine prípadov dodaciu lehotu nemôžeme výraznejšie ovplyvniť. Jej skrátenie sa dá niekedy dosiahnuť použitím prepravy kuriérom ,alebo lietadlom (prepravu uhrádza zákazník, ak sa nedohodlo inak).
Tovarovú skupinu Elesa + Ganter (normované strojárske prvky) osobne odoberáme z veľkoskladu vo Viedni, vždy v pondelok a v stredu. Dovezený tovar expedujeme nasledujúci deň (v deň dovozu len na základe dohody s odbyt.oddelením). V prípade doručenej objednávky, najneskôr v utorok do 11:30, vieme tovar z Viedne vyzdvihnúť v stredu (ak ho majú na sklade). Tovar do veľkoskladu vo Viedni sa dopĺňa z Nemecka a Talianska dva krát týždenne. Až po kontrole je uvoľnený na expedíciu.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platobné podmienky boli vytvorené špeciálne pre segment strojárskej výroby. V maximálnej miere sme sa snažili akceptovať strojárske špecifiká.
Všetkým registrovaným zákazníkom posielame tovar na faktúru so základnou splatnosťou faktúry 14 dní (splatnosť faktúr sa môže zvýšiť na základe dohody s oddelením odbytu).
Tovar je, až do uhradenia faktúry odberateľom, majetkom IMP Kontakt spol. s r.o.
Novým zákazníkom posielame tovar na dobierku alebo na predfaktúru podľa dohody.
Tovar na dobierku zasielame aj zákazníkom, ktorých platobná disciplína sa v poslednom období zhoršila. V ojedinelých prípadoch realizujeme platbu na predfaktúru , ku ktorej na základe dodaného tovaru vystavíme realizačnú faktúru. Vystavené faktúry dodatočne neprerábame (len v prípade našej chyby).
Pri exporte mimo SR fakturujeme tovar bez DPH len tým zákazníkom, ktorí sú v uvedených krajinách evidovaní ako plátcovia DPH (kontrola podľa IČ DPH).
Ostatným zákazníkom sme povinní účtovať tovar aj s DPH. V prípade objednávky pod 20 EUR účtujeme manipulačný poplatok vo výške troch eur.Všetkým registrovaným zákazníkom posielame tovar na faktúru so základnou splatnosťou faktúry 14 dní (splatnosť faktúr sa môže zvýšiť na základe dohody s oddelením odbytu).
Prejdite s nami na elektronickú faktúru a šetrite tak životné prostredie.
Naša firma ponúka našim zákazníkom možnosť elektronickej fakturácie. Táto služba je bezplatná, ekologická a prehľadná. Elektronickú faktúru dostanete vo forme pdf. súboru priamo na váš e-mail a bude sa považovať za platný účtovný doklad. V prípade, že máte záujem dostávať elektronické faktúry, kontaktujte nás prosím, prípadne máte na našej stránke k dispozícii formulár na stiahnutie.

5. PREPRAVA TOVARU

Tovar zasielame výhradne kuriérom ( UPS, DPD, GLS ) s doručením do 24 hod pre SR a do 48 hod pre ČR.

Koncový zákazník : Uhrádza základné prepravné náklady (4,90 EUR) do hodnoty objednávky 50 EUR. Pri vyššej objednávke uhrádza prepravné náklady dodávateľ.
Predajca v SR : Uhrádza prepravné náklady (4,90 EUR) do hodnoty objednávky 125 EUR. Pri vyššej objednávke uhrádza celé prepravné náklady dodávateľ.
Pre ČR sú základné prepravné náklady (220 Kč) do hodnoty objednávky 2000 Kč. Pri vyššej objednávke uhrádza koncovému zákazníkovi prepravné náklady dodávateľ.
Predajca v ČR : Uhrádza prepravné náklady (220 Kč) do hodnoty objednávky 5000 Kč . Pri vyššej objednávke uhrádza celé prepravné náklady dodávateľ. Uvedené sumy sú bez DPH.

Pri osobnom odbere tovaru prepravné náklady neúčtujeme

6. BALENIE TOVARU

Tovar je balený v závislosti od tovarových skupín. Diely výrobcov Elesa + Ganter sú v prevažnej miere dodávané kusovo, balené v plastovom obale. Prvky do plechu sú balené v plastovom obale, v množstve podľa priania zákazníka (bežné balenie je cca 1000 ks). Tovar je označený nálepkou a ďalej zabalený v kartónoch. Tieto sú prelepené firemnou páskou, ktorá tiež zaručuje bezpečnosť počas prepravy. Pri menších zásielkách používame originálne obaly špedičných firiem.
Pri dodávanom tovare (originálne balenie výrobcu) je tolerancia množstva +/- 2%. IMP Kontakt spol. s.r.o. preberá reklamáciu množstva len nad túto hranicu.
Každé poškodenie zásielky je zákazník povinný okamžite po doručení reklamovať u dodávateľa. Iba tak sa zbaví zodpovednosti za chýbajúci tovar v zásielke. K reklamácii zásielky zákazník priloží fotografiu poškodeného balenia, aby sme mohli reklamovať zásielku u prepravnej spoločnosti.

7. REKLAMÁCIA TOVARU

Zákazník má možnosť reklamovať neúplné množstvo a kvalitu dodaného tovaru. Dodávateľ akceptuje reklamáciu do 5 pracovných dní od dodania zásielky zákazníkovi. Pri dodaní neúplného množstva dodávateľ prekontroluje svoj stav skladu a ďalej komunikuje so zákazníkom až do vyriešenia prípadu.
V prípade dodávky menej kvalitného, alebo zameneného tovaru je zákazník povinný reklamovaný tovar vrátiť. Na základe dohody s oddelením odbytu dostane zákazník bezplatne ďalší, bezchybný tovar. Ak to nie je možné, zákazník dostane za vrátený tovar dobropis.

8. VRÁTENIE TOVARU PRI NESPRÁVNOM OBJEDNANÍ

V prípade požiadavky vrátenia tovaru z dôvodu nesprávneho objednania zákazníkom sa určí percentuálna časť hodnoty tovaru, ktorú pokryje naša spoločnosť po prijatí a skontrolovaní tohto tovaru. V prípade zrušenia objednávky tovaru alebo jeho časti, ktorý sme už objednali a prijali na sklad sa postupuje rovnako ako pri nesprávnom objednaní tovaru. Tovar je možné vrátiť iba v originálnom balení a v stave v akom bol dodaný. V opačnom prípade nebude možné tovar vrátiť. Dopravné a balné náklady v tomto prípade hradí zákazník.


Ing. Miroslav Petráš
riaditeľ spoločnosti

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!