Vianočný príspevok pre OZ Vagus

V rámci vianočného večierka firmy sme zorganizovali zbierku pre OZ Vagus. Sme radi, že takéto združenia existujú, a tak pomáhajú ľuďom bez domova. Je zrejmé, že jednotlivec nemôže pomôcť všetkým, a preto verím, že práve v jednote je naša sila. Pomoc takémuto združeniu je pre nás také vianočné zahriatie pri srdci, že nielen my ale aj ďalší sa budú mať lepšie ako doteraz.

Združeniu sme v decembri poslali 590 €.

Týmto spôsobom sa chcem aj poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa zapojili a pomohli tak urobiť deň krajším aj pre ostatných. Zima je na Slovensku naozaj studená, každý z nás si zaslúži teplo, prístrešok, oblečenie, lásku a jedlo.

Čím sa zaoberá občianske združenie Vagus?

OZ Vagus vzniklo v roku 2011, založili ho sociálni pracovníci, ktorí dlhodobo pracovali s ľuďmi bez domova. Hlavným cieľom vzniku združenia bolo vytváranie nových a inovatívnych služieb pre ľudí bez domova. Prvou takouto službou bol plánovaný vznik a otvorenie denného centra pre ľudí bez domova v Bratislave, ktoré v tej dobe v Bratislave neexistovalo.

Členovia OZ Vagus popri rozvíjaní samotného združenia pracovali v projekte Streetwork - terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova, ktorý bol v tej dobe realizovaný OZ Proti Prúdu. Koncom roka 2011 oznámilo OZ Proti Prúdu ukončenie projektu Streetwork z finančných dôvodov. OZ Vagus sa aj s celým pôvodným tímom projektu Streetwork rozhodlo zachrániť dôležitý projekt, ktorý je jedinečný v rámci celého Slovenska. Počas pár mesiacov získali noví členovia tímu nové priestory, služobné vozidlo, technické vybavenie a projekt Streetwork do dnešného dňa pokračuje pod vedením OZ Vagus.

Počas roku 2012 OZ Vagus stabilizovalo projekt Streetwork a jeho predstavitelia sa mohli plnohodnotne začať venovať príprave projektu, pre ktorý združenie vzniklo - projektu DOMEC - nízkoprahové denné a integračné centrum pre ľudí bez domova.

V roku 2014 sa podarilo spustiť jedinečný projekt - kaviareň DOBRE&DOBRÉ, ktorú nájdete v budove Starej tržnice na Nám. SNP v Bratislave. Kaviareň okrem kvalitných služieb a sortimentu poskytuje pracovné miesta ľuďom na ceste z ulice (OZ Vagus, 2017).

Fotografia č.1: Kaviareň DOBRE&DOBRÉ zamestnávajúca ľudí bez domova, OZ Vagus, 2017