Občianske združenie DIS+

Občianskemu združeniu DIS+ sme darovali vianočný príspevok 500 €. Z danú čiastku budú kúpené vianočné balíčky (sady pomôcok do školy, zopár sladkostí, nejaké ovocie a drobné jednoduché hračky).

,,DIS+ vzniklo v septembri roku 2004. Ťažisko našej činnosti spočíva v poradenskej a konzultačnej činnosti, v prospech detí s dysfunkčnými poruchami mozgu na bázy ĽMD. Za ten čas sme si na Slovensku vytvorili celkom slušnú povedomosť. A to nielen na poli vnímania laickej verejnosti, ale aj odborného rešpektu. Vytvárame pre „naše“ deti program, ktorý je smerovaný najmä k úspešnej integrácii do spoločnosti. Sú to práve dys-deťúrence, ktoré vzhľadom ku svojmu stavu, často ašpirujú na rôzne ťažkosti. Hlavne pre svoju emocionálnu i citovú nevyrovnanosť, nejeden krát skĺzavajú na územie kriminality a zločinu. Štatistiky toto neúprosne dokazujú. Naša spoločnosť si málo uvedomuje túto vec. Poruchy „dys“ nie sú v pravom zmysle ochorením. Tento stav je však emocionálne a citovo hodne frustrujúci a náročný.

Idea združenia

Pred nami je ešte veľký kus práce. Na základných, ale aj stredných školách, je mnoho problémov, ktoré číhajú na naše deti. Sú to, bohužiaľ práve učitelia, ktorí mnohokrát z dôvodu čudnej a nezmyselnej zotrvačnosti, znepríjemňujú život mnohým dys-školákom. Ešte i dnes existuje dosť pedagógov, ktorí nedokážu pripustiť, že existujú objektívne príčiny neúspechov mnohých žiakov. Príčiny neúspechu žiačikov sú na výsosť odborné a takpovediac, vedecky zdôvodniteľné. Nejedná sa o nezmyselné úľavy a výmysly, prenikajúce k nám z Ameriky, …ako to niektorí učitelia uvádzajú. Takéto deti často pedagógovia necitlivo označujú za lajdácke, lenivé a nesnažiace sa. Ba neraz i hlúpe. Pravý opak býva pravdou“(Občianske združenie DIS+, 2017).

Viac o združení nájdete tu: http://displus.sk/