Filantropia v roku 2017

Filantropia v roku 2017

Sme veľmi radi, že vďaka všetkým našim zákazníkom sme mohli naďalej pomáhať aj v roku 2017.

Komu sa nám podarilo pomôcť v minulom roku?

1. Lesoochranárske zoskupenie Vlk (rozširovanie prírodnej rezervácie Vlčia, kúpa 10 stromov)
2. OZ Vagus (vianočná zbierka pre ľudí bez domova)
3. Agentúra Caritas opatrujúca chorých a bezvládnych, kúpa 2 invalidných vozíkov a 3 masážnych pomôcok
4. Pomoc deťom OZ DIS+ (porucha pozornosti s hyperaktivitou), koncoročná besiedka pre deti
5. 2 dievčatá z Kene (Irine a Agnes cez OZ Viac než šperk)
6. Likavskí dobrovoľní hasiči, združenie Florián
7. Mariánsky koncert, Neinvestičný fond Beňadik
8. Nadácia Uwe Mangold, Filipíny (pomoc chudobným rodinám v núdzi a sirotám... viac nájdete u nás na webovej stránke)
9. OZ Záchranný koráb (pomoc vyhodeným, chorým a týraným zvieratám)
10. OZ Zvierací ombudsman (právna pomoc pre občianske združenia a útulky)
11. OZ Pomoc psíkom na východe (pomoc vyhodeným, chorým a týraným zvieratám)
12. Československý kastračný program (zachraňovanie, liečenie a ďalšia adopcia psov z rómskych osád na Slovensku)

http://www.impkontakt.sk/sk/filantropia/

Veríme, že rok 2018 bude tiež plný zázrakov a nových projektov.

Všetkým želáme krásny nový rok 2018.